پنجشنبه 29 مهر 1400 - 14 ربيع الأول 1443
تاریخ : پنجشنبه 2 اسفند 1397     |     کد : 229

فراخوان جذب عضو هیات علمی متعهد خدمت در رشته روانشناسی بالینی

فراخوان جذب عضو هیات علمی متعهد خدمت در رشته روانشناسی بالینی

فراخوان جذب عضو هیات علمی متعهد خدمت در رشته روانشناسی بالینی

فراخوان جذب عضو هیات علمی متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در مقطع دکتری رشته روانشناسی بالینی

       دانشگاه علوم پزشکی تبریز با توجه به اعلام نیاز آموزشی دانشکده پزشکی از فارغ التحصیلان مقطع دکتری رشته روانشناسی بالینی دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان محترم جهت ارائه پرونده  تا پایان وقت اداری مورخ 15/12/97 به معاونت آموزشی دانشکده پزشکی  مراجعه نمايند. مهلت تعيين شده غير قابل تمديد خواهد بود.
 
 
ردیف نام رشته مقطع تحصیلی تعداد جنسیت
1 روانشناسی بالینی دکتری 1 زن /مرد
 
 
 
شرايط عمومي:
-        تدين به دين مبين اسلام با يکي از اديان رسمي کشور
-        تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران
-        عدم تعهد خدمت به ساير دانشگاهها و يا موسسات وابسته به آن
-        عدم وابستگي استخدامي به سازمانها، موسسات آموزشي عالي و يا ساير نهادهاي دولتي
 
 
حداقل شرایط افراد متقاضي فعاليت به عنوان هيات علمي  آموزشی - متعهد خدمت در
دانشکده های  دانشگاه علوم پزشکی تبريز
 • داشتن معدل 17 و بالاتر در کلیه مقاطع تحصیلی دکتری حرفه ای ،ارشد و Ph.D
 • دارای مدرک معتبر زبان انگلیسی (براساس آئین نامه وزارتی)
 • داشتن حداقل یک مقاله چاپ شده ISI به عنوان نفر اول یا نویسنده رابط
 • کسب حداقل 70% نمره آزمون مصاحبه
 • تعهد کسب امتیاز سالیانه حداقل 30 امتیاز بر اساس شاخص های ذیل :
 
  الف) فعاليت آموزشی: ( حداقل 12 امتیاز ، حداکثر 24 امتیاز)
 • ارائه فعالیت تدریس به عنوان مدرس حداقل 12 واحد درسی سالانه یا حداقل 80 درصد فعالیت  بالینی مورد انتظار با تایید بخش ،مدیر گروه و دانشکده مربوطه (هرواحد درسی 5/1 امتیاز)
 
          ب) فعاليت تحقیقاتی : (حداقل 5 امتیاز )
1) چاپ مقاله
 • چاپ حداقل یک مقاله ISI   به عنوان  نویسنده رابط (هر مقاله 5 امتیاز)
 • نفر اول یا نویسنده رابط مقالات PubMed يا Scopus: ( هر مقاله 3 امتیاز)
 • به ازاء چاپ هر مقاله نفر اول یا نویسنده رابط در مجلات لیست سیاه (سامانه نوپا) 5-  امتیاز
 • نفر غیر از اول یا نویسنده غیر رابط مقالات ISI : هر مقاله 1 امتیاز IF +  5/0     
 • نفر غیر از اول یا نویسنده غیر رابط مقالات PubMed يا Scopus: هر مقاله 5/0 امتیاز
 • به ازاء چاپ هر مقاله نفر غیر اول یا نویسنده غیر رابط در مجلات لیست سیاه (سامانه نوپا) 5-   امتیاز
 
انتظار می رود حداقل 75% فعالیت های تحقیقاتی در زمینه اعلام نیاز در فراخوان جذب باشد.
2) استنادات علمی (حداکثر 5 امتياز)
 • میزان ارجاعات به مقالات منتشره در دو سال اخير: هر ارجاع، 25/0 امتیاز
          ج)  فناوری
 • ارائه و اجرای طرحهای فناورانه با ثبت اختراع (حداکثر هر طرح 15 امتیاز به عنوان مجری اصلی و 5 امتیاز برای همکار اصلی)
 • ارائه و اجرای طرحهای فناورانه بدون ثبت اختراع (حداکثر هر طرح 5 امتیاز برای عنوان مجری اصلی و 3 امتیاز برای همکار اصلی)
توضیح : هر گونه طرح فناورانه لازم است دارای تائيديه شورای فناوری بوده و یا به عنوان اختراع در مراجع معتبر ثبت شود.
 
           د)  جذب گرنت­
 • گرنت­ ملی خارج دانشگاهی: به ازای هر 40 میلیون ريال، 1 امتیاز (حداکثر 10 امتیاز)
 • گرنت بين­المللی: به ازای هر معادل ريالی گرنت ملّی، 2 امتیاز (حداکثر 15 امتیاز)
 
توضیح: برای هر گرنت فقط در سال اخذ اعمال خواهد شد.