پنجشنبه 29 مهر 1400 - 14 ربيع الأول 1443
  برچسب شده با

برچسب شده با پردیس تبریز

اطلاعيه ثبت نام  پذيرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم پایه پزشکی سال تحصيلي  98-97

مطالب/ اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم پایه پزشکی سال تحصيلي 98-97

                           
      اطلاعيه ثبت نام  پذيرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم پایه پزشکی سال تحصيلي  98-97 اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم پایه پزشکی سال تحصيلي 98-97

سه شنبه 3 مهر 1397
تماس با ما

صفحات/ تماس با ما

                           
      تماس با ما تماس با ما
پنجشنبه 28 بهمن 1395
سرپرست

صفحات/ سرپرست

                           
      سرپرست سرپرست پردیس خود گردان
پنجشنبه 28 بهمن 1395