پنجشنبه 29 مهر 1400 - 14 ربيع الأول 1443
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز

خدمات الکترونیکی

محتوا/ خدمات الکترونیکی

                           
      خدمات الکترونیکی
چهارشنبه 14 شهريور 1397
مدیریت

محتوا/ مدیریت

                           
      مدیریت
چهارشنبه 14 شهريور 1397
دسترسی سریع

محتوا/ دسترسی سریع

                           
      دسترسی سریع
چهارشنبه 14 شهريور 1397
پوسته جدید

صفحات/ پوسته جدید

                           
      پوسته جدید
چهارشنبه 14 شهريور 1397